Kariéra

V súčastnosti máme otvorené nasledujúce pozície:

Spoločnosť KFTS s.r.o. ponúka širokú škálu možnosti zamestnať sa na rôznych robotníckych pozíciách (operátori, logisti, skladníci, kvalitári), ako aj na pozíciách do administratívy, odborné inžinierske a technické pozície až po špecialistov. Uchádzať o prácu sa môžu absolventi aj uchádzači bez praxe. Všetci novoprijatí zamestnanci sú zaučení na svoju pracovnú pozíciu, prejdú úvodnými teoretickými školeniami a praktickým zaučením priamo na pracovisku skúseným zamestnancom.

Zamestnanci pracujú v pracovnom prostredí s použitými novými technológiami. Poskytujeme možnosť rozvíjať svoju osobnosť školeniami a inými vzdelávacími aktivitami. Zamestnancom ponúkame základnú mesačnú mzdu, pohyblivú zložku mzdy, dochádzkový bonus po uplynutí skúšobnej doby, vianočný, veľkonočný a letný dovolenkový bonus po odpracovaní minimálne pol roka, polročné zvyšovanie mzdy pri dodržaní stanovených podmienok, firemné stretnutia tímov. Každý zamestnanec pri nástupe dostane potrebné ochranné pracovné prostriedky.

Stravovanie je zabezpečené formou stravných poukážok. Zamestnanci majú k dispozícií jedáleň, v ktorej si môžu uložiť z domu prinesenú stravu, zohriať v mikrovlnných rúrach, uvariť si svoju kávu, čaj, resp. využiť možnosť zakúpiť si kávu, čaj, vodu, jedlo z automatov. Na pracoviskách sú rozmiestnené zásobníky pitnej vody.

O pracovnú pozíciu v našej spoločnosti sa môžete uchádzať nasledovným spôsobom:
1. Cez odkaz na našej internetovej stránke, kde vložíte svoj životopis
2. Zaslaním životopisu na mailovú adresu: veronika.pagacova@kfts.sk, eva.tlachacova@kfts.sk
3. Poštou na korešpondenčnú adresu: KFTS s.r.o., personálne oddelenie, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec.
4. Osobne na personálnom oddelení spoločnosti v hlavnej administratívnej budove na prvom poschodí vľavo v čase od 07:00 do 11:00 hod v pracovných dňoch.

Voľné pracovné pozície sú uverejnené na našej internetovej stránke nižšie.


Stavebný a prevádzkový elektrikár (Základná hrubá mzda 927 €, Pohyblivá zložka 139 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Odstraňovanie porúch strojov a zariadení,
 • Opravy strojov a zariadení,
 •  Vykonávanie kontroly, zistiť aktuálny stav stroja, zariadenia a inštalácie,
 • Vykonávanie preventívnej údržby v súlade s platným plánom revízii,
 • Reakcie na poruchy a prijatie vhodných opatrení na ich odstránenie,
 • Nahlásenie požiadavky na nákup náhradných dielov,
 • Sledovanie a vyhodnocovanie technického stavu elektroinštalácií, zabezpečovacích zariadení kontroly a vykonávanie priebežných opráv,
 •  Vykonávanie montážnych prác v súlade so svojimi oprávneniami, 
 • Účasť pri likvidácií následkov zlyhania inštalácie, strojov a zariadení v súlade so svojimi oprávneniami,
 • Kontrolu náradia na pracovisku podľa zoznamu po príchode na pracovisko,
 •  Prípravu raportov,
 •  Realizáciu modernizácie a adaptácie v súvislosti s meniacimi sa výrobnými podmienkami,
 •  Starostlivosť za zverený majetok a vybavenie pracoviska,
 •  Obsluhu strojov a zariadení v súlade s predpismi a inštrukciami,
 • Používanie náradia podľa jeho určenia,

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Príplatok za licenciu elektrikára 20 €
 • dochádzkový bonus po skúšobnej dobe 40 €
 • veľkonočný bonus
 • letný dovolenkový bonus
 • vianočný bonus
 • pravidelné zvyšovanie mzdy pri dodržaní podmienok každého pol roka

 

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie v odbore mechanik elektrotechnik s licenciou minimálne §21
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • manuálna zručnosť
 • fyzická zdatnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • technický talent
 • dochvíľnosť
 • čestnosť
 • zodpovednosťPracovník skladu materiálu CKD (Základná hrubá mzda 823 €, Pohyblivá zložka 91 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Príjem dodávok materiálu do skladu (vykladanie dodaného materiálu, evidencia kvantity dodaného materiálu, overenie správnosti obsahu balíka s jeho popisom, zapisovanie údajov do informačného systému).
 •  Výdaj materiálu zo skladu (príprava materiálu v súlade s objednávkou, pripraviť dokument pri vydávaní materiálu, dodanie materiálu na výrobnú linku alebo expedíciu).
 •  Práca, ktorá súvisí s vrátením materiálu z výroby (príjem vydaného prebytočného materiálu z výroby, kvantitatívna evidencia vráteného materiálu, kontrola stavu vráteného tovaru (NG/OK), zapisovanie údajov do informačného systému).
 •  Starostlivosť o čistotu a poriadok na pracovisku a v priestoroch spoločnosti.
 • Účasť na školeniach, ktoré súvisia s prácou v sklade materiálu.
 •  Dodržiavanie metódy FIFO na sklade.
 •  Dodržiavanie metódy 5S, predpisov BOZP, OPP, pravidiel a pokynov KFTS.
 •  Používanie osobných ochranných prostriedkov podľa určenia.
 •  Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného pracovníka.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pravidelné zvyšovanie mzdy pri dodržaní podmienok každého pol roka
 • dochádzkový bonus po škúšobnej dobe 40 €
 • odmena za VZV licenciu  30 €
 • vianočný bonus
 • veľkonočný bonus
 • letný dovolenkový bonus

Požiadavky

 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • bez požiadavky na odbornú prax
 • znalosť práce na PC
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • manuálna zručnosť
 • dochvíľnosť
 • čestnosť
 • zodpovednosťAsistent manažéra výroby / lakovňa (Základná hrubá mzda 900 €, Pohyblivá zložka 100 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Monitorovanie a evidovanie skladových zásob náhradných dielov, OOPP pracovných pomôcok a drobného skladového materiálu,
 • Vykonávanie potrebných nákupov v rámci Rajca
 • Spoluprácu na vytváraní výrobného plánu  
 • Oboznámenie sa s výrobou a výrobnými procesmi
 • Monitorovanie skladu finálnych výrobkov v súlade s plánom výroby  
 • Spoluprácu pri vytváraní pracovných inštrukcií
 • Prípravu analýz, reportov a dokumentácie týkajúcich sa výroby na lakovni podľa potreby
 • Spoluprácu na vytváraní a dodržiavaní nápravných opatrení oddelenia kvality  
 • Starostlivosť o administratívnu agendu týkajúcu sa lakovne,
 • Zabezpečovanie kancelárskych potrieb,
 • Koordináciu a organizovanie teambuildingov
 • Kontrolu údajov v dochádzkovom systéme a celkovú dokumentáciou týkajúcu sa dochádzky
 • Zabezpečovanie koordinácie pri školeniach organizovaných spoločnosťou
 • Spoluprácu s ostatnými oddeleniami spoločnosti,

Zamestnanecké výhody, benefity

 • vianočný bonus
 • letný dovolenkový bonus
 • veľkonočný bonus

Požiadavky

 • minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomické
 • anglický jazyk mierne pokročilý
 • VP skupna B
 • schopnosť pracovať v tíme
 • komunikatívnosť
 • zodpovednosť
 • dochvíľnosť
 • čestnosť
 • presnosť
 • schopnosť organizácie práce
 • schopnosť analytického mysleniaInšpektor kvality ( Základná hrubá mzda 823 €, Pohyblivá zložka 91 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Kontrola dodaných častí z výroby a  od dodávateľov,
 • Dohľad nad výrobnými procesmi (spomalenie produkcie, kontrola procesov, ukončenie),
 • Pomocou meracieho zariadenia vykonávať meranie častí,
 • Vedenie záznamov SPC,
 • Kontrola hotového výrobku podľa noriem inšpekcie, na základe kontrolného záznamu (Inspection Check list) a Master Sample
 • Informovanie o problémoch kvality zodpovedné osoby (vedúcich pracovníkov výroby, manažéra výroby)
 • Reportovanie o problémoch kvality vedúcich pracovníkov  kontroly kvality, manažéra kontroly kvality
 • Správne vedenie dokumentácie v písomnej a elektronickej forme,
 • Odovzdávanie informácií spolupracovníkom hlavne pri výmene smeny,

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pravidelné zvyšovanie mzdy pri dodržaní podmienok každého pol roka
 • dochádzkový bonus po škúšobnej dobe 40 €
 • kvalitársky bonus po škúšobnej dobe 30 €
 • vianočný bonus
 • veľkonočný bonus
 • letný dovolenkový bonus

Požiadavky

 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • manuálna zručnosť
 • dochvíľnosť
 • čestnosť
 • zodpovednosťOperátor na lakovacej linke (základná hrubá mzda 823 €, pohyblivá zložka 91 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • nakládka a vykládka dielov na/z dopravníkového pásu, ich očistenie izopropanolovým alkoholom, zbavenie elektrostatickej energie pomocou špeciálnych ionizujúcich pištolí,
 • montáž malých častí na nastriekaný diel, všetko v súlade s požiadavkami kvality

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pravidelné zvyšovanie mzdy pri dodržaní podmienok každého pol roka
 • dochádzkový bonus po škúšobnej dobe 40 €
 • vianočný bonus
 • veľkonočný bonus
 • letný dovolenkový bonus

Požiadavky

 • minimálne základné vzdelanie
 • bez požiadavky na odbornú prax
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • manuálna zručnosť
 • dochvíľnosť
 • čestnosť
 • zodpovednosťOperátor stroja na výrobu výrobkov z plastu ( Základná hrubá mzda 823 €, Pohyblivá zložka 91 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • obsluha strojov a zariadení na spracovanie plastov (vstrekovacie lisy, vyfukovacie stroje, zariadenia pre montáž, zváračky plastov)
 • výroby výrobkov v súlade s požiadavkami kvality

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pravidelné zvyšovanie mzdy pri dodržaní podmienok každého pol roka
 • dochádzkový bonus po škúšobnej dobe 40 €
 • vianočný bonus
 • veľkonočný bonus
 • letný dovolenkový bonus

Požiadavky

 • minimálne základné vzdelanie
 • bez požiadavky na odbornú prax
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • manuálna zručnosť
 • dochvíľnosť
 • čestnosť
 • zodpovednosť
Kontakt

Adresa

KFTS s.r.o.
Fučíkova 335/2
SK - 015 01 Rajec
Slovenská Republika

Kontakty

TEL: +421 41 763 3241
FAX: +421 41 763 3186
Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti KFTS s.r.o., IČO: 47 687 461, so sídlom Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, súhlas s ich spracúvaním za účelom evidencie kontaktných osôb a komunikácie s nimi. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované v lehote do 6 mesiacov.
Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KFTS s.r.o. oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: 041/763 3241, zodpovednaosoba@kfts.sk

Ochrana osobných údajov

Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Tieto Zásady osobných údajov Vás informujú o tom, ako spoločnosť KFTS s.r.o., 47 687 461, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo tiež "my") získava, uchováva a ďalej spracováva Vaše osobné údaje, a to v súvislosti s obchodným vzťahom, ktorý je medzi nami, a ako ďalej s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a chránime ich.
Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, teda vás, ak ste podnikajúce fyzickou osobou, a / alebo Vašich zamestnancov. Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú určené pre Vás ako nášho dodávateľa, odberateľa alebo inú osobu, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a / alebo pri výkone svojho povolania pre svojho zamestnávateľa, ktorý je našim dodávateľom, odberateľom alebo inou osobou ( ďalej len "dodávateľ" alebo tiež "vy"). Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o (i) tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje, (ii) Vašich právach, ako a akými prostriedkami ich môžete uplatňovať. Odporúčame vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.kfts.sk
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je KFTS s.r.o., 47 687 461, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel Sro, vložka č. 61981/L. Aktuálne kontaktné údaje nájdete na www.kfts.sk
Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu a kontakt na ňu je:
telefón: 041/7633241
email: zodpovednaosoba@kfts.sk
Účel, spôsob a doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame niekoľkými rôznymi spôsobmi a na zodpovedajúce účely:
a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci, materská spoločnosť, audítor a advokát.
b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 2 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.
c) Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a využívanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov spolupracujúcich. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov prepojených s riadiacim podnikom. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: spoločnosti tvoriace skupinu podnikov spolupracujúcich. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná trvaním členstva prevádzkovateľa v skupine XY.
d) Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.
Zabezpečenie dát
Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutná vhodné technické a organizačné opatrenia, vnútornej kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu zahŕňať okrem iného najmä prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérová ochrana zariadenia, na ktorých sú uložené osobné dáta atď.
Vaše práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade ak spracúvame Vaše osobné údaje ste ako dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade máte podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa platných právnych predpisov, informujeme Vás o prijatom opatrení alebo vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v súlade s Vašou požiadavkou každého príjemcu, ktorému sa poskytli Vaše osobné údaje, ak takéto oznámenie bude možné a / alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie. Ak si prajete uplatniť tieto práva a / alebo získať podrobné informácie, kontaktujte nás prosím prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorého kontaktné informácie sú uvedené v článku 3 týchto zásad ochrany osobných údajov. Viac o právach nájdete na www.kfts.sk
V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou KFTS s.r.o., Fučíkova 335/2, Rajec 015 01, IČO: 47687461 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od Vás, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov1 povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ KFTS s.r.o., Fučíkova 335/2, Rajec 015 01, IČO: 47687461, kontaktné údaje: email: veronika.pagacova@kfts.sk , tel. č.: 041/763 32 41,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej ako „obdobná zmluva“) na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledujúcim subjektom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege (na základe povinnosti uloženej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom),
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás ako dotknutej osoby týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje Vašu účasť vo výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nedochádza ani k prenosu poskytnutých osobných údajov do tretej krajiny. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@kfts.sk

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. nariadenie GDPR
Prevádzkovateľ: KFTS s.r.o., Fučíkova 335/2, Rajec 015 01, IČO: 47687461
Emailový kontakt: zodpovednaosoba@kfts.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@kfts.sk
Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie evidencie vstupov do priestorov prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Ochrana majetku prevádzkovateľa, kontrola vstupov a odchodov cudzích (externých) osôb do /z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti citlivých informácií.
Kategórie príjemcov osobných údajov: súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní, sprostredkovateľ zabezpečujúci strážnu službu, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona
Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok po skončení roka, ktorého sa vstup týka
Práva dotknutej osoby: Právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a prenos do tretej krajiny: Nevykonáva sa.
Viac na www.kfts.sk